VERSA – TIRE RK-120, DÄCKREPSORTIMENT
Minskar dyrbart maskinstillestånd……
Sänker kostsamma servicekostnader ......
FÖRLÄNGER DÄCKETS LIVSLÄNGD !


Användes enligt bifogade föreskrifter:
  1. VARJE TYP AV SLANGLÖST DÄCK KAN REPARERAS, oavsett hålets storlek,endast begränsat av däckets kondition.
  2. DÄCKREPARATIONEN KAN UTFÖRAS PÅ ARBETSPLATSEN av maskinföraren, utan att montera av hjulet från maskinen. Låser således ingen ytterligare arbetskraft.
  3. REPARERAR ALLA SLANGLÖSA DÄCK från 2-lager till de kraftigaste EM-däck samt alla maskiner utrustade med med OFF-THE-ROAD (OTR-däck)
  4. DÄCK SOM REPARERATS KAN REGUMMERAS utan att ytterligare hänsyn tages till reparerad skada.

Förskrift/Arbetsinstruktion:
  1. Lokalisera skadan. Avlägsna främmande föremål om sådana finnes, med eller utan luft i däcket.
  2. Drag fram minst 15 - 20 centimeter av reparationsmaterialet (tråden) och träd in hälften genom pluggverktygets öga. Doppa cirka 3 centimeter i solution.
  3. Pressa in nålen med pluggmaterialet långsamt och var förvissad om att följa skadans riktning tills endast cirka 1,5 centimeter av materialet är synligt.
  4. Vrid verktyget ¼ varv och sedan drag ut tills endast cirka 1,5 centimeter av tråden är synlig. Skär av tråden och repeterabeskrivna moment tills skadan är reparerad.
  5. Lufta däcket och kontrollera att inget läckage uppstår. Trimma av överflödigt material. Sidväggsskador rekommenderas ej för däck som skall rulla med högre hastigheter.


ONEE SIZE FIX ALL!
Tunga maskiner, ATVs, Off the Road fordon, Traktor, Golfbilar och övriga långsamt rullande däck.

 


© Copyright 2019 Hagma Trading AB.